Företagsekonomi

 

Företagsekonomi är ett fält inom praktisk ekonomi som använder ekonomiska teorier och kvantitativa metoder för att analysera företaget och de faktorer som bidrar till mångfald utav organisationens strukturer och relationerna hos olika frimor som har arbetskraft, kapital och en marknad. En professionell definition utav företagsekonomi är den som ges i journalen ”Business Economics” där det står att det är Praktiskt information för människor som använder ekonomi i sitt jobb”.

I företagsekonomin så ingår de problem som är relaterade till företagsorganisationen, ledningen och strategierna. Problem kan vara sådana som att man ska förklara varför firmor och företag uppstår och fortsätter existera, varför de expanderar, horisontalt och vertikalt. Det innehåller även rollen hos en entreprenör samt entreprenörskap, betydelsen utav struktur i organisationen, relationen som företaget har mot dess anställda, hur man ska hantera kapitalet, kunderna, regeringen och samarbetet mellan företag och hur företagsmiljön fungerar. 

Termen företagsekonomi används på mänga olika sätt och ibland används det synonymt med industriell ekonomi/industriell organisation, chefsekonomi och ekonomi för företag. Det är dock en väsentlig skillnad mellan användandet utav ekonomi för företag och chefsekonomi där de senaste används inom ett smalare område. Ett sätt att se på skillnaden mellan dessa båda är att företagsekonomi är bredare i sitt tillämpningsområde än industriell ekonomi i det faktum att det inte bara innefattar industriell ekonomi utan även inom företagets tjänstesektor. Företagsekonomi ser till de vanliga principerna inom ekonomi men fokuserar på att använda dessa ekonomiska principer till den riktiga företagsvärlden. Chefsekonomi är ett användande utav ekonomiska metoder i chefsbeslut och inom beslutsprocessen. 

Många universitet erbjuder utbildningar inom företagsekonomi och erbjuder även en mängd olika tolkningar utav termen. Harvards företagsekonomi-program använder ekonomiska metoder för att analysera praktiska aspekter inom ett företag så som företagsadministration, ledningsfrågor och liknande fält inom företagsekonomi. I Sverige fungerar företagsekonomi som en del utav de ekonomiprogram som erbjuds över hela Sverige. Handelshögskolan i Stockholm, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Lunds universitet är exempel på skolor som erbjuder företagsekonomi i form utav treåriga program så att man få en ekonomi kandidat-examen alternativt att man läser fyra år så att man blir en civilekonom. Företagsekonomi är ofta bara en liten del i ett ekonomiprogram och andra ämnen som man studerar här är nationalekonomi, statistik och juridik dock så är företagsekonomi det ämnet som de flesta utbildningar fokuserar mest på.

Man kan dela in företagsekonomi i flera olika underkategorier där man räknar redovisning som det största. Den forskning och de studier som gjordes i företagsekonomins tidiga historia under mellankrigstiden jobbade med att tillämpa sin kunskap för att kunna beräkna kostnader på vissa specifika produkter samt för att kunna värdera och skriva ner de tillgångar som företaget hade. Det var här man kom fram till att en god ekonomisk ställning för ett företag innebär att man har en stor skillnad mellan företagets tillgångar och dess skulder så att tillgångarna är stora och skulderna små. Redovisningen innebär att man skriver ner alla utgifter och inkomster för att kunna göra ett bokslut som görs i slutet av året och detta för att dels en själv men även andra kan ha koll på att företaget sköts på rätt sätt.